Dutch English French German

Services

Naast leger en politie: T&D Security!

Trust views

Overheidsopdrachten

Behorende tot de top van bewakingsondernemingen in België, zijn wij al vaak gecontacteerd en in dienst genomen door verschillende overheden. Sinds de nieuwe wetgeving van 2 oktober 2017 werd het voor private bewakingsondernemingen mogelijk om taken uit te voeren in opdracht van leger en politie. Dit droeg bij aan de verdere professionalisering van de sector en de integratie van T&D Security in de wereld van overheidsbewaking.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Waar kan je ons vinden?

Adres
Dublinstraat 35/0016, 9000 Gent
Telefoonnummer
+32 (0)471 09 72 65

T&D Security

  • T&D security bvba met als identificatienummer 'BE 0830 397 501' bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit  de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot AG insurance te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel. BA 03/99.597.813