Dutch English French German

Services

Naast leger en politie: T&D Security!

Trust views

Overheidsopdrachten

Behorende tot de top van bewakingsondernemingen in België, zijn wij al vaak gecontacteerd en in dienst genomen door verschillende overheden. Sinds de nieuwe wetgeving van 2 oktober 2017 werd het voor private bewakingsondernemingen mogelijk om taken uit te voeren in opdracht van leger en politie. Dit droeg bij aan de verdere professionalisering van de sector en de integratie van T&D Security in de wereld van overheidsbewaking.